Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Prírodná katastrofa ako príležitosť k náprave

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 3
Erika Brtáňová
Detaily:
Rok, strany: 2021, 359 - 365
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Slovak literature, Lowland, 18th century, Preaching, Sermon, Textual analysis, Matej Markovič senior, Bohumil Mezibrodský.
Typ článku: Stúdia / Study
O článku:
The paper is devoted to the textual analysis of the sermon Sincere Encouragement to True Repentance and Prayer (Věrné probuzení k pravému pokání a modlení), presented by Bohuslav Mezibrodský in the community of Lowland Slovak evangelicals in the village of Eška (Hungarian Öskü) in September 1749. The subject of the sermon is an unusual natural phenomenon – the arrival of locusts, which caused existential fears among the inhabitants and caused huge confusion among them. The same subject was elaborated by Matej Markovič senior in the poetic composition The Mourning Song about the Grasshoppers (Smutná pieseň o kobylkách, 1749), the analysis of which will serve us as a model.
Ako citovať:
ISO 690:
Brtáňová, E. 2021. Prírodná katastrofa ako príležitosť k náprave. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.3, pp. 359-365. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.5

APA:
Brtáňová, E. (2021). Prírodná katastrofa ako príležitosť k náprave. Slavica Slovaca, 56(3), 359-365. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.3.5
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovak Committee of Slavists, Jan Stanislav Institute of Slavistics
Publikované: 15. 11. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.