Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

O niektorých termínoch a pojmoch používaných pri výskume geografickej krajiny

In: Geografický časopis, vol. 27, no. 1
Ľudovít Mičian
Detaily:
Rok, strany: 1975, 45 - 51
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok
O článku:
Im Beitrag werden hauptsächlich folgende Termini und Begriffe erörtert: Geosphäre, geographische Sphäre, Landschaftsphäre, physischgeographische Sphäre, naturlandschaftliche Sphäre, komplexe physische Geographie, landschaftovedenije, zemlevedenije, Landschaftsokologie, geoecolo, Geotopologie, geographische Dimensionen, Geosystem, Ökosystem, Landschaft.
Ako citovať:
ISO 690:
Mičian, Ľ. 1975. O niektorých termínoch a pojmoch používaných pri výskume geografickej krajiny. In Geografický časopis, vol. 27, no.1, pp. 45-51. 0016-7193.

APA:
Mičian, Ľ. (1975). O niektorých termínoch a pojmoch používaných pri výskume geografickej krajiny. Geografický časopis, 27(1), 45-51. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences