Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Silvia Toscano: Ján Hollý (1785-1849), cantore di Cirillo e Metodio

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 1
Šimon Marinčák
Detaily:
Rok, strany: 2021, 138 - 139
Jazyk: slo
Typ článku: Správy a recenzie
Ako citovať:
ISO 690:
Marinčák, Š. 2021. Silvia Toscano: Ján Hollý (1785-1849), cantore di Cirillo e Metodio. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.1, pp. 138-139. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.16

APA:
Marinčák, Š. (2021). Silvia Toscano: Ján Hollý (1785-1849), cantore di Cirillo e Metodio. Slavica Slovaca, 56(1), 138-139. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.16
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 18. 6. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.