Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Žeňuchová, K. (ed.): Etnolingvistický výskum na Slovensku. Súčasný stav a perspektívy

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 1
Paulína Polgáryová
Detaily:
Rok, strany: 2021, 137 - 138
Jazyk: slo
Typ článku: Správy a recenzie
Ako citovať:
ISO 690:
Polgáryová, P. 2021. Žeňuchová, K. (ed.): Etnolingvistický výskum na Slovensku. Súčasný stav a perspektívy. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.1, pp. 137-138. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.15

APA:
Polgáryová, P. (2021). Žeňuchová, K. (ed.): Etnolingvistický výskum na Slovensku. Súčasný stav a perspektívy. Slavica Slovaca, 56(1), 137-138. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.15
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 18. 6. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.