Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Odišla výrazná osobnosť slovenskej ukrajinistiky

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 1
Júlia Dudášová-Kriššáková
Detaily:
Rok, strany: 2021, 135 - 136
Jazyk: slo
Typ článku: Správy a recenzie
Ako citovať:
ISO 690:
Dudášová-Kriššáková, J. 2021. Odišla výrazná osobnosť slovenskej ukrajinistiky. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.1, pp. 135-136. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.14

APA:
Dudášová-Kriššáková, J. (2021). Odišla výrazná osobnosť slovenskej ukrajinistiky. Slavica Slovaca, 56(1), 135-136. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.14
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 18. 6. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.