Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

MÁRIA KUSÁ – NATÁLIA RONDZIKOVÁ (eds.): Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr [Translation of humanities texts and cultural dialogue]

In: World Literature Studies, vol. 13, no. 3
Silvia Rybárová
Detaily:
Rok, strany: 2021, 146 - 149
Jazyk: fra
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Rybárová, S. 2021. MÁRIA KUSÁ – NATÁLIA RONDZIKOVÁ (eds.): Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr [Translation of humanities texts and cultural dialogue]. In World Literature Studies, vol. 13, no.3, pp. 146-149. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.3.16

APA:
Rybárová, S. (2021). MÁRIA KUSÁ – NATÁLIA RONDZIKOVÁ (eds.): Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr [Translation of humanities texts and cultural dialogue]. World Literature Studies, 13(3), 146-149. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.3.16
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV
Publikované: 30. 9. 2021