Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

EDITA GROMOVÁ – NATÁLIA RONDZIKOVÁ – IGOR TYŠŠ (eds.): Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach [Archival research (of texts) in between disciplines]

In: World Literature Studies, vol. 13, no. 3
Matej Martinkovič
Detaily:
Rok, strany: 2021, 145 - 126
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Martinkovič, M. 2021. EDITA GROMOVÁ – NATÁLIA RONDZIKOVÁ – IGOR TYŠŠ (eds.): Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach [Archival research (of texts) in between disciplines]. In World Literature Studies, vol. 13, no.3, pp. 145-126. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.3.15

APA:
Martinkovič, M. (2021). EDITA GROMOVÁ – NATÁLIA RONDZIKOVÁ – IGOR TYŠŠ (eds.): Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach [Archival research (of texts) in between disciplines]. World Literature Studies, 13(3), 145-126. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.3.15
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV
Publikované: 30. 9. 2021