Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

THEO D’HAEN (ed.): Dutch and Flemish Literature as World Literature

In: World Literature Studies, vol. 13, no. 3
Adam Bžoch Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 137 - 142
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: pdf
Ako citovať:
ISO 690:
Bžoch, A. 2021. THEO D’HAEN (ed.): Dutch and Flemish Literature as World Literature. In World Literature Studies, vol. 13, no.3, pp. 137-142. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.3.13

APA:
Bžoch, A. (2021). THEO D’HAEN (ed.): Dutch and Flemish Literature as World Literature. World Literature Studies, 13(3), 137-142. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.3.13
O vydaní:
Vydavateľ: ÚSvL SAV
Publikované: 30. 9. 2021