Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

The Casuistry of Die Kleinbürgerhochzeit [A Respectable Wedding] by Bertolt Brecht in Slovak Theatre: A Struggle for Values

In: Slovenské divadlo, vol. 69, no. 3
Elena Knopová
Detaily:
Rok, strany: 2021, 229 - 247
Typ článku: Studies
Ako citovať:
ISO 690:
Knopová, E. 2021. The Casuistry of Die Kleinbürgerhochzeit [A Respectable Wedding] by Bertolt Brecht in Slovak Theatre: A Struggle for Values. In Slovenské divadlo, vol. 69, no.3, pp. 229-247. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2021-0017

APA:
Knopová, E. (2021). The Casuistry of Die Kleinbürgerhochzeit [A Respectable Wedding] by Bertolt Brecht in Slovak Theatre: A Struggle for Values. Slovenské divadlo, 69(3), 229-247. 0037-699X. DOI: https://doi.org/10.31577/sd-2021-0017
O vydaní:
Publikované: 30. 9. 2021
Verejná licencia:
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.