Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

KATARÍNA BEŠKOVÁ : Súčasná egyptská literatúra: Dystópia, cenzúra a Arabská jar [Contemporary Egyptian Literature: Dystopia, Censorship and the Arab Spring]

In: World Literature Studies, vol. 13, no. 2
Danuša Čižmíková Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 107 - 109
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Čižmíková, D. 2021. KATARÍNA BEŠKOVÁ : Súčasná egyptská literatúra: Dystópia, cenzúra a Arabská jar [Contemporary Egyptian Literature: Dystopia, Censorship and the Arab Spring]. In World Literature Studies, vol. 13, no.2, pp. 107-109. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.2.11

APA:
Čižmíková, D. (2021). KATARÍNA BEŠKOVÁ : Súčasná egyptská literatúra: Dystópia, cenzúra a Arabská jar [Contemporary Egyptian Literature: Dystopia, Censorship and the Arab Spring]. World Literature Studies, 13(2), 107-109. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.2.11
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 30. 6. 2021