Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

ÁGNES GYÖRKE – IMOLA BÜLGÖZDI (eds.): Geographies of Affect in Contemporary Literature and Visual Culture: Central Europe and the West

In: World Literature Studies, vol. 13, no. 2
Rana Yürüker Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 101 - 104
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Yürüker, R. 2021. ÁGNES GYÖRKE – IMOLA BÜLGÖZDI (eds.): Geographies of Affect in Contemporary Literature and Visual Culture: Central Europe and the West. In World Literature Studies, vol. 13, no.2, pp. 101-104. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.2.9

APA:
Yürüker, R. (2021). ÁGNES GYÖRKE – IMOLA BÜLGÖZDI (eds.): Geographies of Affect in Contemporary Literature and Visual Culture: Central Europe and the West. World Literature Studies, 13(2), 101-104. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.2.9
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 30. 6. 2021