Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

NORBERT BACHLEITNER – ACHIM HÖLT ER – JOHN A. McCARTHY (eds.): Taking Stock – Twenty-Five Years of Comparative Literary Research

In: World Literature Studies, vol. 13, no. 2
Igor Tyšš Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 99 - 101
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Tyšš, I. 2021. NORBERT BACHLEITNER – ACHIM HÖLT ER – JOHN A. McCARTHY (eds.): Taking Stock – Twenty-Five Years of Comparative Literary Research. In World Literature Studies, vol. 13, no.2, pp. 99-101. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.2.8

APA:
Tyšš, I. (2021). NORBERT BACHLEITNER – ACHIM HÖLT ER – JOHN A. McCARTHY (eds.): Taking Stock – Twenty-Five Years of Comparative Literary Research. World Literature Studies, 13(2), 99-101. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.2.8
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 30. 6. 2021