Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Mannová, Elena: Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 69, no. 2
Ondrej Ficeri
Detaily:
Rok, strany: 2021, 324 - 326
Jazyk: eng
Typ článku: Book Reviews - Review Essays
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Ficeri, O. 2021. Mannová, Elena: Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 69, no.2, pp. 324-326. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2021-0018

APA:
Ficeri, O. (2021). Mannová, Elena: Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 69(2), 324-326. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2021-0018
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
Publikované: 30. 6. 2021
Verejná licencia:
CC BY