Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Josyp Dzendzelivskyj v kontexte slovenskej korešpondencie:: na počesť 100. výročia narodenia jazykovedca

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 1
Mária Čižmárová
Detaily:
Rok, strany: 2021, 125 - 134
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Yosyp Dzendzelivskyi, correspondence, Slavic studies, language atlas, language reminiscence.
Typ článku: Rozhľady
O článku:
The article provides an insight into the linguist Y. Dzendzelivsky´s personality through his correspondence in 1973 – 2002. The author sets aside four thematic units intertwined with the correspondence of the researcher: old linguistic reminiscence, interuniversity and inter-institutional cooperation, international Slavic language projects and publishing activities of Slavonic centres, interpersonal relations and family life.
Ako citovať:
ISO 690:
Čižmárová, M. 2021. Josyp Dzendzelivskyj v kontexte slovenskej korešpondencie:: na počesť 100. výročia narodenia jazykovedca. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.1, pp. 125-134. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.12

APA:
Čižmárová, M. (2021). Josyp Dzendzelivskyj v kontexte slovenskej korešpondencie:: na počesť 100. výročia narodenia jazykovedca. Slavica Slovaca, 56(1), 125-134. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.12
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 18. 6. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.