Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Jazykovedný odbor Matice slovenskej a slovenská slovakistika v prvých poprevratových rokoch (1920 – 1930)

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 1
Július Lomenčík
Detaily:
Rok, strany: 2021, 93 - 104
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
Matica slovenská, Language department, Dialectological research, Orthography.
Typ článku: Rozhľady
O článku:
After the re-establishment of Matica slovenská national heritage organization in 1919, several new research departments were founded to proside more faveurable scientific climate for scholars in Slovakia. The Linguistics Department at Matica slovenská had been of particular importance, since its activities can be considered as a basis of institutionalized research in the field of linguistics. The author for the paper deseribes in detail all the accomplishments of the department in the first phase of its existence (1920 – 1930), with a special emphasis on the modern Slovak linguistics have also been analyzed in the paper. The language development had been significantly by the state policy on the common “Czechoslovak language” as the official language of the republic. The linguistics department had responded to this, inter alia, by preparing a set of Slovak orthography. The paper points out (research is based on the materials from archives, secondary literature, linguisties related activities of scholars etc.) the activity of the Linguisties department.
Ako citovať:
ISO 690:
Lomenčík, J. 2021. Jazykovedný odbor Matice slovenskej a slovenská slovakistika v prvých poprevratových rokoch (1920 – 1930). In Slavica Slovaca, vol. 56, no.1, pp. 93-104. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.9

APA:
Lomenčík, J. (2021). Jazykovedný odbor Matice slovenskej a slovenská slovakistika v prvých poprevratových rokoch (1920 – 1930). Slavica Slovaca, 56(1), 93-104. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.9
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 18. 6. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.