Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Комунікативна мережа наукового дискурсу

In: Slavica Slovaca, vol. 56, no. 1
Алла Романченко - Тетяна Ковалевська - Марiя Дружинець
Detaily:
Rok, strany: 2021, 3 - 16
Jazyk: ua
Kľúčové slová:
Сommunicative strategy, communicative tactics, communicative role, scientific-linguistic discourse, linguistic personality
Typ článku: Štúdia
O článku:
The article considers the specifics of the communicative network of scientific discourse, which is based on the concept of Yu. Karaulov in relation to the structural organization of linguistic personality, where the pragmatic level is interpreted as the highest. Representation of the communicative needs and intentions of the addressant, verbalized through a number of strategies and tactics, is relevant for this level.
Ako citovať:
ISO 690:
Романченко, А., Ковалевська, Т., Дружинець, М. 2021. Комунікативна мережа наукового дискурсу. In Slavica Slovaca, vol. 56, no.1, pp. 3-16. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.1

APA:
Романченко, А., Ковалевська, Т., Дружинець, М. (2021). Комунікативна мережа наукового дискурсу. Slavica Slovaca, 56(1), 3-16. 0037-6787 . DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2021.1.1
O vydaní:
Vydavateľ: Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Publikované: 18. 6. 2021
Verejná licencia:
Licencia Creative Commons
This dielo is licensed under a Creative Commons Uvedenie Autora-Nekomerčné Použitie 4.0 Medzinárodný License.