Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Teoretická koncepcia a interdisciplinárne aplikácie komplexného digitálneho modelu reliéfu pri modelovaní dvojdimenzionálnych polí

In: Geografický časopis, vol. 35, no. 3
Jozef Krcho
Detaily:
Rok, strany: 1983, 265 - 293
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
The geographical landscape sphere as a spatially organized systém SG and its subsystems SAG, SFG, where SAG – the socioeconomic sphere and SFG – physicogeographical landscape sphere. The relief as a special spatial subsystem SRF of the system SFG. The bidimensional scalar fields of state quantities of the system SG and its subsýptems SAG, SFG. The morphometric parameters of relief as state quantities of the subsystem SRF. The socioeconomic scalar fields of state quantities of the system SAG. The scalar fields of state quantities of the system SFG. The discrete point fields of state quantities at a scale 1;1M. The socioeconomic and physicogeographical discrete point fields. The primary and secondary discrete point fields and their networks. The complex digital model of relief and its interdisciplinary applications in modelling both socioeconomic and physicogeographical discrete fields.
Ako citovať:
ISO 690:
Krcho, J. 1983. Teoretická koncepcia a interdisciplinárne aplikácie komplexného digitálneho modelu reliéfu pri modelovaní dvojdimenzionálnych polí. In Geografický časopis, vol. 35, no.3, pp. 265-293. 0016-7193.

APA:
Krcho, J. (1983). Teoretická koncepcia a interdisciplinárne aplikácie komplexného digitálneho modelu reliéfu pri modelovaní dvojdimenzionálnych polí. Geografický časopis, 35(3), 265-293. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences