Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

MARIANA ČECHOVÁ: Ikonizácia pádu a vzostupu (v arcinaratívoch Popoluškinho typu)

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 4
Nikola Danišová
Detaily:
Rok, strany: 2020, 100 - 102
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews / recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Danišová, N. 2020. MARIANA ČECHOVÁ: Ikonizácia pádu a vzostupu (v arcinaratívoch Popoluškinho typu). In World Literature Studies, vol. 12, no.4, pp. 100-102. 1337-9275.

APA:
Danišová, N. (2020). MARIANA ČECHOVÁ: Ikonizácia pádu a vzostupu (v arcinaratívoch Popoluškinho typu). World Literature Studies, 12(4), 100-102. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 31. 12. 2020