Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

BEN HUTCHINSON: Comparative Literature. A Very Short Introduction

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 4
Róbert Gáfrik
Detaily:
Rok, strany: 2020, 91 - 92
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Gáfrik, R. 2020. BEN HUTCHINSON: Comparative Literature. A Very Short Introduction. In World Literature Studies, vol. 12, no.4, pp. 91-92. 1337-9275.

APA:
Gáfrik, R. (2020). BEN HUTCHINSON: Comparative Literature. A Very Short Introduction. World Literature Studies, 12(4), 91-92. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 31. 12. 2020