Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Národné a nadnárodné rámce v európskych literatúrach

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 4
Mária Bátorová - Róbert Gáfrik
Detaily:
Rok, strany: 2020, 2 - 2
Jazyk: slo
Typ článku: editoriál / editorial
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Bátorová, M., Gáfrik, R. 2020. Národné a nadnárodné rámce v európskych literatúrach. In World Literature Studies, vol. 12, no.4, pp. 2-2. 1337-9275.

APA:
Bátorová, M., Gáfrik, R. (2020). Národné a nadnárodné rámce v európskych literatúrach. World Literature Studies, 12(4), 2-2. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 31. 12. 2020