Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

THOMAS OLIVER BEEBEE (ed): German Literature as World Literature

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 2
Miroslav Zumrík
Detaily:
Rok, strany: 2020, 134 - 137
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews / recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF / PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Zumrík, M. 2020. THOMAS OLIVER BEEBEE (ed): German Literature as World Literature. In World Literature Studies, vol. 12, no.2, pp. 134-137. 1337-9275.

APA:
Zumrík, M. (2020). THOMAS OLIVER BEEBEE (ed): German Literature as World Literature. World Literature Studies, 12(2), 134-137. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV / Institute of World Literature SAS
Publikované: 30. 6. 2020