Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

ANDREA BOKNÍKOVÁ (ed.): Poetika poézie a jej prekladu [Poetics of Poetry and Its Translation]

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 2
Lenka Kubriczká
Detaily:
Rok, strany: 2020, 130 - 132
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF / PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Kubriczká, L. 2020. ANDREA BOKNÍKOVÁ (ed.): Poetika poézie a jej prekladu [Poetics of Poetry and Its Translation]. In World Literature Studies, vol. 12, no.2, pp. 130-132. 1337-9275.

APA:
Kubriczká, L. (2020). ANDREA BOKNÍKOVÁ (ed.): Poetika poézie a jej prekladu [Poetics of Poetry and Its Translation]. World Literature Studies, 12(2), 130-132. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV / Institute of World Literature SAS
Publikované: 30. 6. 2020