Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

MICHAL JAREŠ – PAVEL MANDYS: Dějiny české detektivky [The History of the Czech Detective Novel]

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 2
Jakub Souček
Detaily:
Rok, strany: 2020, 125 - 127
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews / recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Souček, J. 2020. MICHAL JAREŠ – PAVEL MANDYS: Dějiny české detektivky [The History of the Czech Detective Novel]. In World Literature Studies, vol. 12, no.2, pp. 125-127. 1337-9275.

APA:
Souček, J. (2020). MICHAL JAREŠ – PAVEL MANDYS: Dějiny české detektivky [The History of the Czech Detective Novel]. World Literature Studies, 12(2), 125-127. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 30. 6. 2020