Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom kriminálnom románe

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 2
Ján Jambor Číslo ORCID - Zuzana Malinovská
Detaily:
Rok, strany: 2020, 2 - 3
Jazyk: slo
Typ článku: editoriál / editorial / editoriál / editorial
Typ dokumentu: PDF / PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Jambor, J., Malinovská, Z. 2020. Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom kriminálnom románe. In World Literature Studies, vol. 12, no.2, pp. 2-3. 1337-9275.

APA:
Jambor, J., Malinovská, Z. (2020). Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom kriminálnom románe. World Literature Studies, 12(2), 2-3. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV / Institute of World Literature SAS
Publikované: 30. 6. 2020