Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

ANDRÁS KÁNYÁDI: Az intertextualitás ösvényein [On the Paths of Intertextuality]

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 3
Lívia Paszmár
Detaily:
Rok, strany: 2020, 126 - 128
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Paszmár, L. 2020. ANDRÁS KÁNYÁDI: Az intertextualitás ösvényein [On the Paths of Intertextuality]. In World Literature Studies, vol. 12, no.3, pp. 126-128. 1337-9275.

APA:
Paszmár, L. (2020). ANDRÁS KÁNYÁDI: Az intertextualitás ösvényein [On the Paths of Intertextuality]. World Literature Studies, 12(3), 126-128. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 30. 9. 2020