Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

PÉTER H. NAGY: Médiumközi relációk [Intermedial Relations]

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 3
Patrik L. Baka Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2020, 123 - 125
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Baka, P. 2020. PÉTER H. NAGY: Médiumközi relációk [Intermedial Relations]. In World Literature Studies, vol. 12, no.3, pp. 123-125. 1337-9275.

APA:
Baka, P. (2020). PÉTER H. NAGY: Médiumközi relációk [Intermedial Relations]. World Literature Studies, 12(3), 123-125. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 30. 9. 2020