Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

MARIANA ČECHOVÁ: Andersencia

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 3
Tomáš Lietavec
Detaily:
Rok, strany: 2020, 121 - 123
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Lietavec, T. 2020. MARIANA ČECHOVÁ: Andersencia. In World Literature Studies, vol. 12, no.3, pp. 121-123. 1337-9275.

APA:
Lietavec, T. (2020). MARIANA ČECHOVÁ: Andersencia. World Literature Studies, 12(3), 121-123. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 30. 9. 2020