Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The expression of the ineffable: Fire and dream in Antonio Machado’s “Soledades, Galerías y otros poemas”

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 3
Izara Batres Cuevas - Antonio Barnés Vázquez
Detaily:
Rok, strany: 2020, 70 - 82
Jazyk: eng
Typ článku: štúdie / articles
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Batres Cuevas, I., Barnés Vázquez, A. 2020. The expression of the ineffable: Fire and dream in Antonio Machado’s “Soledades, Galerías y otros poemas”. In World Literature Studies, vol. 12, no.3, pp. 70-82. 1337-9275.

APA:
Batres Cuevas, I., Barnés Vázquez, A. (2020). The expression of the ineffable: Fire and dream in Antonio Machado’s “Soledades, Galerías y otros poemas”. World Literature Studies, 12(3), 70-82. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 30. 9. 2020