Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

GERALD JANECEK (ed.): Staging the Image: Dmitry Prigov as Artist and Writer

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 1
Jakub Kapičiak Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2020, 137 - 139
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Kapičiak, J. 2020. GERALD JANECEK (ed.): Staging the Image: Dmitry Prigov as Artist and Writer. In World Literature Studies, vol. 12, no.1, pp. 137-139. 1337-9275.

APA:
Kapičiak, J. (2020). GERALD JANECEK (ed.): Staging the Image: Dmitry Prigov as Artist and Writer. World Literature Studies, 12(1), 137-139. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 30. 3. 2020