Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

ANDREJ ZAHORÁK: Intercultural Aspect in Translation and Reception of Precedent Phenomena

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 1
Edita Gromová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2020, 135 - 137
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Gromová, E. 2020. ANDREJ ZAHORÁK: Intercultural Aspect in Translation and Reception of Precedent Phenomena. In World Literature Studies, vol. 12, no.1, pp. 135-137. 1337-9275.

APA:
Gromová, E. (2020). ANDREJ ZAHORÁK: Intercultural Aspect in Translation and Reception of Precedent Phenomena. World Literature Studies, 12(1), 135-137. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 30. 3. 2020