Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

VLADIMÍR BILOVESKÝ – IVAN ŠUŠA: Banskobystrické myslenie o preklade a tlmočení [Thinking on Translation and Interpreting in Banská Bystrica]

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 1
Matej Laš Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2020, 133 - 134
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Laš, M. 2020. VLADIMÍR BILOVESKÝ – IVAN ŠUŠA: Banskobystrické myslenie o preklade a tlmočení [Thinking on Translation and Interpreting in Banská Bystrica]. In World Literature Studies, vol. 12, no.1, pp. 133-134. 1337-9275.

APA:
Laš, M. (2020). VLADIMÍR BILOVESKÝ – IVAN ŠUŠA: Banskobystrické myslenie o preklade a tlmočení [Thinking on Translation and Interpreting in Banská Bystrica]. World Literature Studies, 12(1), 133-134. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 30. 3. 2020