Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

ANTOINE CHALVIN – JEAN-LÉON MULLER – KATRE TALVISTE – MARIE VRINAT-NIKOLOV (eds): Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane. Des origines à 1989 [The History of Literary Translation in Central Europe. From Its Origins to 1989]

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 1
Libuša Vajdová
Detaily:
Rok, strany: 2020, 127 - 130
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Vajdová, L. 2020. ANTOINE CHALVIN – JEAN-LÉON MULLER – KATRE TALVISTE – MARIE VRINAT-NIKOLOV (eds): Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane. Des origines à 1989 [The History of Literary Translation in Central Europe. From Its Origins to 1989]. In World Literature Studies, vol. 12, no.1, pp. 127-130. 1337-9275.

APA:
Vajdová, L. (2020). ANTOINE CHALVIN – JEAN-LÉON MULLER – KATRE TALVISTE – MARIE VRINAT-NIKOLOV (eds): Histoire de la traduction littéraire en Europe médiane. Des origines à 1989 [The History of Literary Translation in Central Europe. From Its Origins to 1989]. World Literature Studies, 12(1), 127-130. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 30. 3. 2020