Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Preface

In: Organon F, vol. 28, no. 2
Maciej Witek
Detaily:
Rok, strany: 2021, 270 - 281
Jazyk: eng
Kľúčové slová:
Typ článku: Preface
O článku:
Ako citovať:
ISO 690:
Witek, M. 2021. Preface. In Organon F, vol. 28, no.2, pp. 270-281. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2021.28201

APA:
Witek, M. (2021). Preface. Organon F, 28(2), 270-281. 1335-0668. DOI: https://doi.org/10.31577/orgf.2021.28201
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AVČR
Publikované: 24. 5. 2021
Verejná licencia:
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0)