Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Communication, compliance and resistance in inter-contextual encounters

In: World Literature Studies, vol. 12, no. 1
Ivana Hostová Číslo ORCID - Mária Kusá Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2020, 1 - 1
Jazyk: eng
Typ článku: editoriál / editorial
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Hostová, I., Kusá, M. 2020. Communication, compliance and resistance in inter-contextual encounters. In World Literature Studies, vol. 12, no.1, pp. 1-1. 1337-9275.

APA:
Hostová, I., Kusá, M. (2020). Communication, compliance and resistance in inter-contextual encounters. World Literature Studies, 12(1), 1-1. 1337-9275.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 31. 3. 2020