Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Tvorba mapy využitia krajiny veľkej mierky aplikáciou multispektrálnych leteckých snímok

In: Geografický časopis, vol. 39, no. 4
Ján Feranec - Ján Oťaheľ
Detaily:
Rok, strany: 1987, 411 - 426
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
The paper demonstrates the methodic procedure in creating a large-scale map of land use by application of data gained by optic-analogue interpretation of multispectral aerial photographs. The individual stages of the methodic procedure are represented by compiling a selective interpretation key, by interpretation of co- loured syntheses for the needs of identification of land-use forms mapped, by compiling interpretation schemes and their photooptic transformation into a topographical map (e. g. to a scale 1:10 000).
Ako citovať:
ISO 690:
Feranec, J., Oťaheľ, J. 1987. Tvorba mapy využitia krajiny veľkej mierky aplikáciou multispektrálnych leteckých snímok. In Geografický časopis, vol. 39, no.4, pp. 411-426. 0016-7193.

APA:
Feranec, J., Oťaheľ, J. (1987). Tvorba mapy využitia krajiny veľkej mierky aplikáciou multispektrálnych leteckých snímok. Geografický časopis, 39(4), 411-426. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences