Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Priestorové a časové rozloženie tlaku vodnej pary v oblasti Tatier

In: Geografický časopis, vol. 39, no. 4
Galina Murínová
Detaily:
Rok, strany: 1987, 385 - 391
Jazyk: slo
Typ dokumentu: článok/journal
O článku:
The vertical changes of the water vapour pressure in the mountains of High Tatras during the year are discussed. As the experimental basis the data of the vapour pressure from 7 meteorological stations in Tatras were used for the 20-years period.
Ako citovať:
ISO 690:
Murínová, G. 1987. Priestorové a časové rozloženie tlaku vodnej pary v oblasti Tatier. In Geografický časopis, vol. 39, no.4, pp. 385-391. 0016-7193.

APA:
Murínová, G. (1987). Priestorové a časové rozloženie tlaku vodnej pary v oblasti Tatier. Geografický časopis, 39(4), 385-391. 0016-7193.
O vydaní:
Vydavateľ: Geografický ústav SAV/Institute of Geography of the Slovak Academy of Sciences