Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

JUDIT GÖRÖZDI: Dejiny v súčasných maďarských románoch [History in Contemporary Hungarian Novels]

In: World Literature Studies, vol. 13, no. 1
Patrik L. Baka Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2021, 105 - 108
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Baka, P. 2021. JUDIT GÖRÖZDI: Dejiny v súčasných maďarských románoch [History in Contemporary Hungarian Novels]. In World Literature Studies, vol. 13, no.1, pp. 105-108. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.1.11

APA:
Baka, P. (2021). JUDIT GÖRÖZDI: Dejiny v súčasných maďarských románoch [History in Contemporary Hungarian Novels]. World Literature Studies, 13(1), 105-108. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.1.11
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 31. 3. 2021