Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

BOGUMIŁA SUWARA – MARIUSZ PISARSKI (eds.): Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective

In: World Literature Studies, vol. 13, no. 1
Katarína Ihringová
Detaily:
Rok, strany: 2021, 102 - 104
Jazyk: eng
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Ihringová, K. 2021. BOGUMIŁA SUWARA – MARIUSZ PISARSKI (eds.): Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective. In World Literature Studies, vol. 13, no.1, pp. 102-104. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.1.10

APA:
Ihringová, K. (2021). BOGUMIŁA SUWARA – MARIUSZ PISARSKI (eds.): Remediation: Crossing Discursive Boundaries. Central European Perspective. World Literature Studies, 13(1), 102-104. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.1.10
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 31. 3. 2021