Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

FRANCESCA FERRANDO: Philosophical Posthumanism

In: World Literature Studies, vol. 13, no. 1
Pavlína Bakošová
Detaily:
Rok, strany: 2021, 97 - 99
Jazyk: slo
Typ článku: recenzie / book reviews
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Bakošová, P. 2021. FRANCESCA FERRANDO: Philosophical Posthumanism. In World Literature Studies, vol. 13, no.1, pp. 97-99. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.1.8

APA:
Bakošová, P. (2021). FRANCESCA FERRANDO: Philosophical Posthumanism. World Literature Studies, 13(1), 97-99. 1337-9275. DOI: https://doi.org/10.31577/WLS.2021.13.1.8
O vydaní:
Vydavateľ: Ústav svetovej literatúry SAV
Publikované: 31. 3. 2021