Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Júlia Marcinová: Pamäťové inštitúcie ako pomoc pri výskume tradičného odievania (na príklade výskumu tradičného odevu obce Úpor); Júlia Marcinová, Soňa Jamečná: Z tej doliny na tú. Tradičné odievanie v obciach okolia Žiliny v 1. polovici 20. storočia

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 69, no. 1
Tomáš Truchlík
Detaily:
Rok, strany: 2021, 169 - 174
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Truchlík, T. 2021. Júlia Marcinová: Pamäťové inštitúcie ako pomoc pri výskume tradičného odievania (na príklade výskumu tradičného odevu obce Úpor); Júlia Marcinová, Soňa Jamečná: Z tej doliny na tú. Tradičné odievanie v obciach okolia Žiliny v 1. polovici 20. storočia. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 69, no.1, pp. 169-174. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2021-0009

APA:
Truchlík, T. (2021). Júlia Marcinová: Pamäťové inštitúcie ako pomoc pri výskume tradičného odievania (na príklade výskumu tradičného odevu obce Úpor); Júlia Marcinová, Soňa Jamečná: Z tej doliny na tú. Tradičné odievanie v obciach okolia Žiliny v 1. polovici 20. storočia. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 69(1), 169-174. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2021-0009
O vydaní:
Publikované: 31. 3. 2021
Verejná licencia:
CC BY