Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

HONNETH, Axel: Idea socializmu. Pokus o aktualizáciu. Rozšírené vydanie. Preložila Patrícia Elexová

In: Filozofia, vol. 76, no. 2
Ivan Stodola
Detaily:
Rok, strany: 2021, 159 - 164
Jazyk: slo
Typ článku: Knižné recenzie / Book reviews
Typ dokumentu: Časopis / Journal
Ako citovať:
ISO 690:
Stodola, I. 2021. HONNETH, Axel: Idea socializmu. Pokus o aktualizáciu. Rozšírené vydanie. Preložila Patrícia Elexová. In Filozofia, vol. 76, no.2, pp. 159-164. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.2.8

APA:
Stodola, I. (2021). HONNETH, Axel: Idea socializmu. Pokus o aktualizáciu. Rozšírené vydanie. Preložila Patrícia Elexová. Filozofia, 76(2), 159-164. 0046-385X. DOI: https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.2.8
O vydaní:
Vydavateľ: Filozofický ústav SAV / Institute of Phillosophy, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Publikované: 17. 2. 2021
Verejná licencia:
Creative Commons License
Toto dielo je licencované pod Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License