Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Mobility and Migration at the Intersection of European Cultures

In: Slovenská archeológia, vol. LXVIII, no. Suppl. 1
Jozef Vladár - Egon Wiedermann Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 2020, 583 - 591
Jazyk: eng
Typ článku: Vedecký príspevok
Ako citovať:
ISO 690:
Vladár, J., Wiedermann, E. 2020. Mobility and Migration at the Intersection of European Cultures. In Slovenská archeológia, vol. LXVIII, no.Suppl. 1, pp. 583-591. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2020.suppl.1.50

APA:
Vladár, J., Wiedermann, E. (2020). Mobility and Migration at the Intersection of European Cultures. Slovenská archeológia, LXVIII(Suppl. 1), 583-591. 1335-0102. DOI: https://doi.org/10.31577/slovarch.2020.suppl.1.50
O vydaní:
Vydavateľ: Archeologický ústav SAV
Publikované: 31. 12. 2020