Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

IVETA ZUSKINOVÁ: Ovčiari na Slovensku [Shepherds in Slovakia]

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 68, no. 2
Peter Slavkovský
Detaily:
Rok, strany: 2020, 198 - 200
Jazyk: eng
Typ dokumentu: PDF
Ako citovať:
ISO 690:
Slavkovský, P. 2020. IVETA ZUSKINOVÁ: Ovčiari na Slovensku [Shepherds in Slovakia]. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 68, no.2, pp. 198-200. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2020-0011

APA:
Slavkovský, P. (2020). IVETA ZUSKINOVÁ: Ovčiari na Slovensku [Shepherds in Slovakia]. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 68(2), 198-200. 1339-9357. DOI: https://doi.org/10.2478/se-2020-0011
O vydaní:
Publikované: 30. 9. 2020
Verejná licencia:
CC-BY