Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Publons – platforma pre ResearcherID a profil autora

In: Informačný bulletin ÚK SAV, vol. 48, no. 1
Lenka Džimová
Detaily:
Rok, strany: 2020, 1 - 4
Jazyk: slo
Kľúčové slová:
platforma, profil, publons
O článku:
Platforma Publons slúži vedecko-výskumným pracovníkom ako ich osobný vedecký profil. Umožňuje vedcom prezentovať seba, produkty vlastnej publikačnej činnosti a ďalšie svoje pôsobenie v oblasti vedy a výskumu.
Ako citovať:
ISO 690:
Džimová, L. 2020. Publons – platforma pre ResearcherID a profil autora. In Informačný bulletin ÚK SAV, vol. 48, no.1, pp. 1-4. 0139-9993.

APA:
Džimová, L. (2020). Publons – platforma pre ResearcherID a profil autora. Informačný bulletin ÚK SAV, 48(1), 1-4. 0139-9993.
O vydaní:
Vydavateľ: Ústredná knižnica SAV
Publikované: 1. 11. 2020