Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

MARTA BOTÍKOVÁ – JÁN BOTÍK: V krajine totemových stĺpov

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no. 2
Milan Kováč
Detaily:
Rok, strany: 1998, 236 - 238
Jazyk: slo
Typ článku: Recenzie - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Kováč, M. 1998. MARTA BOTÍKOVÁ – JÁN BOTÍK: V krajine totemových stĺpov. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no.2, pp. 236-238. 1339-9357.

APA:
Kováč, M. (1998). MARTA BOTÍKOVÁ – JÁN BOTÍK: V krajine totemových stĺpov. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 46(2), 236-238. 1339-9357.