Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Gedächtnis und Erinnerung: Kollektive Identitäten in Zentraleuropa in der Moderne. Pamäť a spomínanie. Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny. (Rakúsko-slovenská konferencia, Smolenice 20. – 22.4.1998)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no. 2
Monika Vrzgulová Číslo ORCID
Detaily:
Rok, strany: 1998, 225 - 226
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady - Správy - Glosy
Ako citovať:
ISO 690:
Vrzgulová, M. 1998. Gedächtnis und Erinnerung: Kollektive Identitäten in Zentraleuropa in der Moderne. Pamäť a spomínanie. Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny. (Rakúsko-slovenská konferencia, Smolenice 20. – 22.4.1998). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 46, no.2, pp. 225-226. 1339-9357.

APA:
Vrzgulová, M. (1998). Gedächtnis und Erinnerung: Kollektive Identitäten in Zentraleuropa in der Moderne. Pamäť a spomínanie. Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny. (Rakúsko-slovenská konferencia, Smolenice 20. – 22.4.1998). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 46(2), 225-226. 1339-9357.