Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

RENÉ LUŽICA: Keď bola vojna, nebol som doma...

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 53, no. 4
Zora Vanovičová
Detaily:
Rok, strany: 2005, 480 - 480
Jazyk: slo
Typ článku: Recenze - Anotácie
Ako citovať:
ISO 690:
Vanovičová, Z. 2005. RENÉ LUŽICA: Keď bola vojna, nebol som doma.... In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 53, no.4, pp. 480-480. 1339-9357.

APA:
Vanovičová, Z. (2005). RENÉ LUŽICA: Keď bola vojna, nebol som doma.... Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 53(4), 480-480. 1339-9357.