Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Študentská vedecká konferencia na Katedre etnológie FFUK v Bratislave (31. máj 1993)

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no. 2
Magdaléna Paríková
Detaily:
Rok, strany: 1993, 232 - 232
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady
Ako citovať:
ISO 690:
Paríková, M. 1993. Študentská vedecká konferencia na Katedre etnológie FFUK v Bratislave (31. máj 1993). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no.2, pp. 232-232. 1339-9357.

APA:
Paríková, M. (1993). Študentská vedecká konferencia na Katedre etnológie FFUK v Bratislave (31. máj 1993). Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 41(2), 232-232. 1339-9357.