Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Semináre Etnoarcheologickej sekcie pri SAS a SNS

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no. 2
Ľubica Chorváthová
Detaily:
Rok, strany: 1993, 230 - 231
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady
Ako citovať:
ISO 690:
Chorváthová, Ľ. 1993. Semináre Etnoarcheologickej sekcie pri SAS a SNS. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 41, no.2, pp. 230-231. 1339-9357.

APA:
Chorváthová, Ľ. (1993). Semináre Etnoarcheologickej sekcie pri SAS a SNS. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 41(2), 230-231. 1339-9357.