Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

PhDr. Peter Švorc šesťdesiatnikom

In: Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no. 3
Milan Leščák
Detaily:
Rok, strany: 1992, 334 - 335
Jazyk: slo
Typ článku: Rozhľady - Správy - Glosy
Ako citovať:
ISO 690:
Leščák, M. 1992. PhDr. Peter Švorc šesťdesiatnikom. In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, vol. 40, no.3, pp. 334-335. 1339-9357.

APA:
Leščák, M. (1992). PhDr. Peter Švorc šesťdesiatnikom. Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 40(3), 334-335. 1339-9357.